Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
wzrost plonów traw proporcjonalny do wielkości dawki polewowej, nawet do 100q/ha (tabl.8.10).
Wprowadzając napowietrzanie stawów akumulacyjnych można wyraźnie polepszyć efekty oczyszczania. Wystarczające napowietrzanie zapewnia zainstalowanie aeratorów o mocy ok 1W/m3 pojemności stawu lub 1kWh/kg BZT5 dopływu. Na przykład napowietrzanie stawu o poj. 85000 m3 pięcioma aeratorami o łącznej mocy 99kW sprawiło, że BZT5 ścieków w stawie zmniejszyło się z 3300g tlenu na 1 m3 w lutym do zaledwie 12g tlenu na 1 m3 przed spustem ścieków do rzeki w sierpniu. Zanim wprowadzono napowietrzanie BZT5 odpływu wynosiło stale ponad 20g tlenu na 1 m3.
Laguny napowietrzane eksploatowane
wzrost plonów traw proporcjonalny do wielkości dawki polewowej, nawet do 100q/ha (tabl.8.10).<br>Wprowadzając napowietrzanie stawów akumulacyjnych można wyraźnie polepszyć efekty oczyszczania. Wystarczające napowietrzanie zapewnia zainstalowanie aeratorów o mocy ok 1W/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; pojemności stawu lub 1kWh/kg BZT5 dopływu. Na przykład napowietrzanie stawu o poj. 85000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; pięcioma aeratorami o łącznej mocy 99kW sprawiło, że BZT5 ścieków w stawie zmniejszyło się z 3300g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; w lutym do zaledwie 12g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; przed spustem ścieków do rzeki w sierpniu. Zanim wprowadzono napowietrzanie BZT5 odpływu wynosiło stale ponad 20g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>Laguny napowietrzane eksploatowane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego