Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
ścieków o przepustowości 800 m3/d. Średnie BZT5 dopływu wynosi 1500g tlenu na 1 m3 [14].
Schemat oczyszczania po kracie i piaskowniku przewiduje oczyszczanie biologiczne w komorze biosorpcji i w komorze biostabilizacji. Po oczyszczaniu biologicznym następuje osadnik wtórny, później komora pomiarowa i pompownia ścieków oczyszczonych. Komory osadu czynnego napowietrzane są aeratorami o osi poziomej i o osi pionowej. BZT5 odpływu wynosi 23g tlenu na 1 m3.
Osad recyrkulowany poddawany jest regeneracji w wydzielonej komorze. Osad nadmierny ustabilizowany kieruje się na poletka. Rowy biologiczne stosowane są do oczyszczania ścieków również w innych krajach. W czeskiej mleczarni "Lacrum" Znojmo do oczyszczania ścieków z
ścieków o przepustowości 800 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d. Średnie BZT5 dopływu wynosi 1500g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; [14].<br>Schemat oczyszczania po kracie i piaskowniku przewiduje oczyszczanie biologiczne w komorze biosorpcji i w komorze biostabilizacji. Po oczyszczaniu biologicznym następuje osadnik wtórny, później komora pomiarowa i pompownia ścieków oczyszczonych. Komory osadu czynnego napowietrzane są aeratorami o osi poziomej i o osi pionowej. BZT5 odpływu wynosi 23g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>Osad recyrkulowany poddawany jest regeneracji w wydzielonej komorze. Osad nadmierny ustabilizowany kieruje się na poletka. Rowy biologiczne stosowane są do oczyszczania ścieków również w innych krajach. W czeskiej mleczarni "Lacrum" Znojmo do oczyszczania ścieków z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego