Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
odpowiada natężeniu ewentualnych, późniejszych kłopotów. Oczywiście zdaniem autora.
1.
Praca na wczoraj.
2.
Niepełne lub spóźnione informacje o elementach strategii marketingowej.
3.
Brak jasnej koncepcji rozłożenia poszczególnych etapów pracy w określonych i nieprzekraczalnych odcinkach czasu.
4.
Ukryta teoria osobowości konsumenta.
5.
Myślenie krokowe od szczegółu do ogółu.
6.
Próżność i afekt ojcowski w stosunku do własnych pomysłów.
7.
Brak systematycznych korekt, aktualizacji i autokorekt w trakcie ustalania linii kampanii.
8.
Zbiorowa odpowiedzialność.
9.
Trudności w komunikacji między zespołami pracującymi nad kampanią oraz trudności w komunikacji z klientem.
10.
Brak osób, które w sposób jednoznaczny koordynują pracę zespołu.
11.
Autorytaryzm decyzji w
odpowiada natężeniu ewentualnych, późniejszych kłopotów. Oczywiście zdaniem autora. <br>1. <br>Praca na wczoraj. <br>2. <br>Niepełne lub spóźnione informacje o elementach strategii marketingowej. <br>3. <br>Brak jasnej koncepcji rozłożenia poszczególnych etapów pracy w określonych i nieprzekraczalnych odcinkach czasu. <br>4. <br>Ukryta teoria osobowości konsumenta. <br>5. <br>Myślenie krokowe od szczegółu do ogółu. <br>6. <br>Próżność i afekt ojcowski w stosunku do własnych pomysłów. <br>7. <br>Brak systematycznych korekt, aktualizacji i autokorekt w trakcie ustalania linii kampanii. <br>8. <br>Zbiorowa odpowiedzialność. <br>9. <br>Trudności w komunikacji między zespołami pracującymi nad kampanią oraz trudności w komunikacji z klientem. <br>10. <br>Brak osób, które w sposób jednoznaczny koordynują pracę zespołu. <br>11. <br>Autorytaryzm decyzji w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego