Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Sztuka
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
rozwój różnych odmian pozaartystycznej praktyki społecznej (w tym - prawno-politycznej). Akceptacja tych wartości również wchodzi w skład subiektywnych determinant odnośnej praktyki społecznej, jednakże praktyka owa - już ustabilizowana czy też formująca się dopiero - inaczej ustala ich funkcjonalność niż w przypadku tych przesłanek subiektywnych, jakie dostarczane są przez naukę. Chodzi tu o aktualną lub perspektywiczną realizowalność owych wartości - zależą od tego, czy reprezentują one obiektywne zapotrzebowanie klasowe czy ogólnospołeczne bądź też są im funkcjonalnie podporządkowane. Stąd prawda w znaczeniu klasycznym znacznie rzadziej bywa subiektywnospołecznym celem sztuki niż nauki. Stąd też sposób, w jaki sztuka nawiązuje do zastanego "materiału myślowego", różni się dość znacznie
rozwój różnych odmian pozaartystycznej praktyki społecznej (w tym - prawno-politycznej). Akceptacja tych wartości również wchodzi w skład subiektywnych determinant odnośnej praktyki społecznej, jednakże praktyka owa - już ustabilizowana czy też formująca się dopiero - inaczej ustala ich funkcjonalność niż w przypadku tych przesłanek subiektywnych, jakie dostarczane są przez naukę. Chodzi tu o aktualną lub perspektywiczną realizowalność owych wartości - zależą od tego, czy reprezentują one obiektywne zapotrzebowanie klasowe czy ogólnospołeczne bądź też są im funkcjonalnie podporządkowane. Stąd prawda w znaczeniu klasycznym znacznie rzadziej bywa subiektywnospołecznym celem sztuki niż nauki. Stąd też sposób, w jaki sztuka nawiązuje do zastanego "materiału myślowego", różni się dość znacznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego