Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
nie jedyny i nie najważniejszy przedmiot zainteresowania Staszica) staje zafascynowany przed jego dziełem. Czy można się dziwić, że M. Drozdowski nazywa w swym artykule Staszic ojcem słowianoznawstwa polskiego , K. Maślankiewicz - ojcem geologii polskiej i górnictwa polskiego , a A. Gaweł - ojcem geologii polskiej a zarazem "prekursorem problematyki, która i dziś jest aktualna" . Czarnieski jednak widzi w owym ojcostwie pewien rys. który miał rzekomo wielu naśladowców: L. Zejsznera, H. Łabęckiego, W. Szajnochę, S. Makowskiego i innych. Każdy z nich działał jednak w odmiennych warunkach historycznych i warunki te determinowały ich poczynania. Czy w rzeczywistości byli oni nosicielami idei Staszica? Zejszner cytował wprawdzie Ziemiorodztwo
nie jedyny i nie najważniejszy przedmiot zainteresowania Staszica) staje zafascynowany przed jego dziełem. Czy można się dziwić, że M. Drozdowski nazywa w swym artykule Staszic ojcem słowianoznawstwa polskiego <page nr=97>, K. Maślankiewicz - ojcem geologii polskiej i górnictwa polskiego <page nr=157>, a A. Gaweł - ojcem geologii polskiej a zarazem "prekursorem problematyki, która i dziś jest aktualna" <page nr=206>. Czarnieski jednak widzi w owym ojcostwie pewien rys. który miał rzekomo wielu naśladowców: L. Zejsznera, H. Łabęckiego, W. Szajnochę, S. Makowskiego i innych. Każdy z nich działał jednak w odmiennych warunkach historycznych i warunki te determinowały ich poczynania. Czy w rzeczywistości byli oni nosicielami idei Staszica? Zejszner cytował wprawdzie <hi rend="italic">Ziemiorodztwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego