Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
wilgotnego. Podaje się ją w g kgŤ , wyliczając z formuły:

gdzie e to ciśnienie pary wodnej zawartej w powietrzu, p określa ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienia powyższe są wyrażone w hPa lub mm Hg.
Temperatura punktu rosy (Td) oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze przy stałej prężności pary wodnej, aby prężność aktualna pary wodnej stała się równa prężności maksymalnej (e = E).
Najpowszechniej stosowane w praktyce meteorologicznej przyrządy służące do pomiaru wilgotności powietrza skonstruowano opierając się na zjawisku pochłaniania pary wodnej przez niektóre ciała lub przy ich konstrukcji wykorzystano zależność intensywności parowania od niedosytu wilgotności.
Najprostszym przyrządem, za pomocą którego można zmierzyć wilgotność
wilgotnego. Podaje się ją w g kgŤ , wyliczając z formuły:<br><br>gdzie e to ciśnienie pary wodnej zawartej w powietrzu, p określa ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienia powyższe są wyrażone w hPa lub mm Hg.<br> Temperatura punktu rosy (Td) oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze przy stałej prężności pary wodnej, aby prężność aktualna pary wodnej stała się równa prężności maksymalnej (e = E).<br> Najpowszechniej stosowane w praktyce meteorologicznej przyrządy służące do pomiaru wilgotności powietrza skonstruowano opierając się na zjawisku pochłaniania pary wodnej przez niektóre ciała lub przy ich konstrukcji wykorzystano zależność intensywności parowania od niedosytu wilgotności.<br> Najprostszym przyrządem, za pomocą którego można zmierzyć wilgotność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego