Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
do powietrza atmosferycznego. Jednocześnie trwa zjawisko przechodzenia cząsteczek cieczy parującej z atmosfery do powierzchni parującej.
W meteorologicznych obserwacjach i pomiarach zwykle uwagę zwracamy na wielkość parowania wody. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na przyspieszenie lub zwolnienie procesu parowania wody. Ogólnie biorąc, na prędkość parowania wody wpływa m.in. kształt powierzchni parującej, aktualna prężność pary wodnej, ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru.
W praktyce posługujemy się pojęciami parowanie potencjalne i parowanie rzeczywiste. Parowanie potencjalne to maksymalna ilość pary wodnej jaką może wchłonąć w danych warunkach powietrze atmosferyczne (zdolność ewaporacyjna atmosfery). Parowanie rzeczywiste to ilość wyparowanej wody w określonych warunkach pogodowych. Może być ono określane jako
do powietrza atmosferycznego. Jednocześnie trwa zjawisko przechodzenia cząsteczek cieczy parującej z atmosfery do powierzchni parującej.<br> W meteorologicznych obserwacjach i pomiarach zwykle uwagę zwracamy na wielkość parowania wody. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na przyspieszenie lub zwolnienie procesu parowania wody. Ogólnie biorąc, na prędkość parowania wody wpływa m.in. kształt powierzchni parującej, aktualna prężność pary wodnej, ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru.<br> W praktyce posługujemy się pojęciami parowanie potencjalne i parowanie rzeczywiste. Parowanie potencjalne to maksymalna ilość pary wodnej jaką może wchłonąć w danych warunkach powietrze atmosferyczne (zdolność ewaporacyjna atmosfery). Parowanie rzeczywiste to ilość wyparowanej wody w określonych warunkach pogodowych. Może być ono określane jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego