Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: ulotki polityczne
Rok: 2000
Po zimnej wojnie taka planowa pomoc jest jeszcze bardziej potrzebna państwom Europy Środkowej i Wschodniej ze względu na ruinę gospodarczą i podjętą przez nie transformację ustrojową. Konieczne jest zatem przekazanie środków finansowych, ale tym razem według odpowiedniej polityczno-gospodarczej strategii. Z punktu widzenia Polski potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia jest wciąż aktualna przede wszystkim wobec państw byłego ZSRR - Ukrainy, Białorusi i Rosji. Osiągnięta dzięki temu dobra kondycja gospodarcza naszych wschodnich sąsiadów otworzyłaby im drogę do pełnego i partnerskiego udziału w kontaktach międzynarodowych, również w kontaktach dwustronnych z Polską, co pomogłoby rozwiązać wiele naszych problemów gospodarczych związanych z zagranicznymi rynkami zbytu. W czasie
Po zimnej wojnie taka planowa pomoc jest jeszcze bardziej potrzebna państwom Europy Środkowej i Wschodniej ze względu na ruinę gospodarczą i podjętą przez nie transformację ustrojową. Konieczne jest zatem przekazanie środków finansowych, ale tym razem według odpowiedniej polityczno-gospodarczej strategii. Z punktu widzenia Polski potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia jest wciąż aktualna przede wszystkim wobec państw byłego ZSRR - Ukrainy, Białorusi i Rosji. Osiągnięta dzięki temu dobra kondycja gospodarcza naszych wschodnich sąsiadów otworzyłaby im drogę do pełnego i partnerskiego udziału w kontaktach międzynarodowych, również w kontaktach dwustronnych z Polską, co pomogłoby rozwiązać wiele naszych problemów gospodarczych związanych z zagranicznymi rynkami zbytu. W czasie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego