Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
polska klasa robotnicza jest zainteresowana, aby narody uciskane korzystały w pełni z prawa do samookreślenia. Jednocześnie proponował, aby po zwycięstwie rewolucji postulat nacjonalizacji przemysłu ograniczyć początkowo do kluczowych zakładów pracy, a w pozostałych fabrykach i przedsiębiorstwach wprowadzić kontrolę robotniczą nad produkcją. Platforma rządu robotniczo-chłopskiego w szerokim zakresie uwzględniałaby także aktualne bolączki ludzi pracy. Wysuwała żądania walki z bezrobociem, podwyżki płac, taniego chleba, ochrony lokatorów itp. Tak więc plan strategiczny Branda stanowił głęboką próbę przeniesienia na teren Polski leninowskiej nauki o przerastaniu rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w rewolucję socjalistyczną.
Koncepcję roli klasy robotniczej jako przodującej siły narodu ujmuje Brand z szerokiego punktu
polska klasa robotnicza jest zainteresowana, aby narody uciskane korzystały w pełni z prawa do samookreślenia. Jednocześnie proponował, aby po zwycięstwie rewolucji postulat nacjonalizacji przemysłu ograniczyć początkowo do kluczowych zakładów pracy, a w pozostałych fabrykach i przedsiębiorstwach wprowadzić kontrolę robotniczą nad produkcją. Platforma rządu robotniczo-chłopskiego w szerokim zakresie uwzględniałaby także aktualne bolączki ludzi pracy. Wysuwała żądania walki z bezrobociem, podwyżki płac, taniego chleba, ochrony lokatorów itp. Tak więc plan strategiczny Branda stanowił głęboką próbę przeniesienia na teren Polski leninowskiej nauki o przerastaniu rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w rewolucję socjalistyczną.<br>Koncepcję roli klasy robotniczej jako przodującej siły narodu ujmuje Brand z szerokiego punktu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego