Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
przyciągnął pewną liczbę inwestycji zagranicznych i perspektywy jego stabilnego wzrostu mogą być lepsze. Co jednak można powiedzieć o wszystkich tych firmach (w liczbie ok. 3600), które pozostają nadal w rękach państwa? O ile, jak zauważono wcześniej, niektóre przedsiębiorstwa państwowe zaczęły dostosowywać się do nowych warunków ekonomicznych, o tyle pozostaje wciąż aktualne pytanie, czy mają one dostęp do środków inwestycyjnych, jakie potrzebne są do przeprowadzenia głębszej restrukturyzacji.
Możliwe, że Polskę czeka w najbliższych latach stały wzrost gospodarczy - istnieje jednak niebezpieczeństwo, że tempo wzrostu nie będzie na tyle duże, by zaspokoić oczekiwania (czy 5% rocznie do końca bieżącego dziesięciolecia wystarczy?). W sytuacji, gdy
przyciągnął pewną liczbę inwestycji zagranicznych i perspektywy jego stabilnego wzrostu mogą być lepsze. Co jednak można powiedzieć o wszystkich tych firmach (w liczbie ok. 3600), które pozostają nadal w rękach państwa? O ile, jak zauważono wcześniej, niektóre przedsiębiorstwa państwowe zaczęły dostosowywać się do nowych warunków ekonomicznych, o tyle pozostaje wciąż aktualne pytanie, czy mają one dostęp do środków inwestycyjnych, jakie potrzebne są do przeprowadzenia głębszej restrukturyzacji.<br>Możliwe, że Polskę czeka w najbliższych latach stały wzrost gospodarczy - istnieje jednak niebezpieczeństwo, że tempo wzrostu nie będzie na tyle duże, by zaspokoić oczekiwania (czy 5% rocznie do końca bieżącego dziesięciolecia wystarczy?). W sytuacji, gdy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego