Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
musieli je więc "doganiać" z wciąż niedoskonałym i niewystarczającym warsztatem informacyjnym. Niektóre tylko biblioteki potrafiły określić swoje miejsce w systemie obsługi informacyjnej środowiska. Program zakłada, że podstawą szczegółowego planu działalności informacyjnej każdej biblioteki jest charakterystyka terenu objętego jej działaniem. Charakterystyka powinna uwzględniać zarówno prognozę rozwoju województwa, jak i jego stan aktualny, a podstawowymi dokumentami umożliwiającymi jej opracowanie są plany przestrzennego zagospodarowania województwa oraz programy resortowe, plany prac naukowych i badawczych prowadzonych przez działające w województwie ośrodki badawcze, programy różnych typów szkół itp. Przewidziano, że następnym elementem charakterystyki będzie kartoteka wszelkiego rodzaju instytucji, towarzystw, zespołów osobowych o różnym charakterze, obiektów zabytkowych itp
musieli je więc "doganiać" z wciąż niedoskonałym i niewystarczającym warsztatem informacyjnym. Niektóre tylko biblioteki potrafiły określić swoje miejsce w systemie obsługi informacyjnej środowiska. Program zakłada, że podstawą szczegółowego planu działalności informacyjnej każdej biblioteki jest charakterystyka terenu objętego jej działaniem. Charakterystyka powinna uwzględniać zarówno prognozę rozwoju województwa, jak i jego stan aktualny, a podstawowymi dokumentami umożliwiającymi jej opracowanie są plany przestrzennego zagospodarowania województwa oraz programy resortowe, plany prac naukowych i badawczych prowadzonych przez działające w województwie ośrodki badawcze, programy różnych typów szkół itp. Przewidziano, że następnym elementem charakterystyki będzie kartoteka wszelkiego rodzaju instytucji, towarzystw, zespołów osobowych o różnym charakterze, obiektów zabytkowych itp
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego