Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ubezpieczeń i kredytów
Rok: 2000
zabezpieczenia, określonego w ( 18 ust. 2.

Rozdział III
Tryb udzielania pożyczki
( 10.
1. Przy ubieganiu się o pożyczkę Wnioskodawca składa w Banku:
1) dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
2) wniosek o udzielenie pożyczki,
3) dokumenty stwierdzające źródło i wysokość przychodów / dochodów Wnioskodawcy, określone przez Bank,
4) kartę informacyjną Wnioskodawcy,
5) aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości / ograniczonego prawa rzeczowego będącej/go przedmiotem prawnego zabezpieczenia pożyczki lub w przypadku, gdy nie jest urządzona księga wieczysta, wiarygodne dokumenty określające aktualny stan prawny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego,
6) aktualną (z ostatnich 3 miesięcy) wycenę wartości nieruchomości/ograniczonego prawa
zabezpieczenia, określonego w ( 18 ust. 2.<br><br>Rozdział III<br>Tryb udzielania pożyczki<br>( 10.<br>1. Przy ubieganiu się o pożyczkę Wnioskodawca składa w Banku:<br>1) dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),<br>2) wniosek o udzielenie pożyczki, <br>3) dokumenty stwierdzające źródło i wysokość przychodów / dochodów Wnioskodawcy, określone przez Bank,<br>4) kartę informacyjną Wnioskodawcy,<br>5) aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości / ograniczonego prawa rzeczowego będącej/go przedmiotem prawnego zabezpieczenia pożyczki lub w przypadku, gdy nie jest urządzona księga wieczysta, wiarygodne dokumenty określające aktualny stan prawny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego,<br>6) aktualną (z ostatnich 3 miesięcy) wycenę wartości nieruchomości/ograniczonego prawa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego