Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
z każdą z nich. Pozostawiono też możliwość uchylenia się od odpowiedzi. Wyniki zestawiono w tabeli 46.
Pierwsza kwestia poddana ocenie badanych to zainteresowanie władz szczebla lokalnego ograniczeniem spożycia alkoholu w miejscowości zamieszkiwanej przez badanego. Większość badanych (53,4%) uznało, że ich władze lokalne nie są zainteresowane ograniczaniem konsumpcji alkoholu. W aktualnych warunkach prawnych, gdy polityka wobec alkoholu jest w znacznym stopniu kształtowana na poziomie lokalnym, wynik ten nie napawa optymizmem. Kwestią otwartą pozostaje trafność społecznych odczuć w tej materii. Nawet jeśli jest ona niska - tzn. władze lokalne robią rzeczywiście wiele dla ograniczenia konsumpcji alkoholu, to i tak pozostaje wiele do zrobienia
z każdą z nich. Pozostawiono też możliwość uchylenia się od odpowiedzi. Wyniki zestawiono w tabeli 46. <br> Pierwsza kwestia poddana ocenie badanych to zainteresowanie władz szczebla lokalnego ograniczeniem spożycia alkoholu w miejscowości zamieszkiwanej przez badanego. Większość badanych (53,4%) uznało, że ich władze lokalne nie są zainteresowane ograniczaniem konsumpcji alkoholu. W aktualnych warunkach prawnych, gdy polityka wobec alkoholu jest w znacznym stopniu kształtowana na poziomie lokalnym, wynik ten nie napawa optymizmem. Kwestią otwartą pozostaje trafność społecznych odczuć w tej materii. Nawet jeśli jest ona niska - tzn. władze lokalne robią rzeczywiście wiele dla ograniczenia konsumpcji alkoholu, to i tak pozostaje wiele do zrobienia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego