Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
badanych, zaś za najważniejszy uznany został przez 15,1%. Picie alkoholu przez młodzież zajmowało trzecią pozycję - 43,7% ocen "bardzo ważny" i 9,5% wyborów jako najważniejszy.
Porównanie wyników z 2002 roku z wynikami z 1998 roku zdaje się wskazywać, że obecnie uwaga społeczna jest skoncentrowana z jednaj strony na aktualnych problemach ekonomicznych (bezrobocie i towarzyszący temu spadek stopy życiowej), z drugiej zaś na przestępczości gospodarczej, także wiążącej się ze sferą ekonomii. Takie problemy jak alkoholizm czy nawet bezpieczeństwo publiczne zdają się schodzić na dalszy plan.
Wyniki z 2002 roku pokazały utrzymanie się zaobserwowanej w 1998 tendencji do lokowania wyżej problemów
badanych, zaś za najważniejszy uznany został przez 15,1%. Picie alkoholu przez młodzież zajmowało trzecią pozycję - 43,7% ocen "bardzo ważny" i 9,5% wyborów jako najważniejszy. <br> Porównanie wyników z 2002 roku z wynikami z 1998 roku zdaje się wskazywać, że obecnie uwaga społeczna jest skoncentrowana z jednaj strony na aktualnych problemach ekonomicznych (bezrobocie i towarzyszący temu spadek stopy życiowej), z drugiej zaś na przestępczości gospodarczej, także wiążącej się ze sferą ekonomii. Takie problemy jak alkoholizm czy nawet bezpieczeństwo publiczne zdają się schodzić na dalszy plan. <br> Wyniki z 2002 roku pokazały utrzymanie się zaobserwowanej w 1998 tendencji do lokowania wyżej problemów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego