Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
szczególnie elektroniki i informatyki, umożliwia osiągnięcie nowego produktu kartograficznego, którym są obrazowe mapy satelitarne o barwach naturalnych, znacznie podwyższające stopień czytelności głównych obiektów treści mapy.
Ilustracją tych dokonań mogą być przykłady map zaczerpnięte z referatu K. Podlacha Mapy satelitarne w planowaniu przestrzennym IGiK, Warszawa 1996 [13].
Źródeł bogactwa szczegółowych i aktualnych informacji, zawartych w treści map satelitarnych, należy doszukiwać się w fotograficznej strukturze tonalnego obrazu tej mapy, wiernie odzwierciedlającego prezentowany fragment Ziemi. Dotyczy to zwłaszcza następujących grup elementów treści:
- rolniczego wykorzystania terenu,
- szaty roślinnej,
- zabudowy terenu,
- kompleksowej oceny zagospodarowania terenu.
Rolnicze wykorzystanie terenu jest tym elementem treści, który wyraźnie podkreśla bogactwo
szczególnie elektroniki i informatyki, umożliwia osiągnięcie nowego produktu kartograficznego, którym są obrazowe mapy satelitarne o barwach naturalnych, znacznie podwyższające stopień czytelności głównych obiektów treści mapy.<br>Ilustracją tych dokonań mogą być przykłady map zaczerpnięte z referatu K. Podlacha &lt;HI rend="italic"&gt;Mapy satelitarne w planowaniu przestrzennym&lt;/HI&gt; IGiK, Warszawa 1996 [13].<br>Źródeł bogactwa szczegółowych i aktualnych informacji, zawartych w treści map satelitarnych, należy doszukiwać się w fotograficznej strukturze tonalnego obrazu tej mapy, wiernie odzwierciedlającego prezentowany fragment Ziemi. Dotyczy to zwłaszcza następujących grup elementów treści:<br>- rolniczego wykorzystania terenu,<br>- szaty roślinnej,<br>- zabudowy terenu,<br>- kompleksowej oceny zagospodarowania terenu.<br>Rolnicze wykorzystanie terenu jest tym elementem treści, który wyraźnie podkreśla bogactwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego