Typ tekstu: Książka
Autor: Falińska Krystyna
Tytuł: Ekologia roślin
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
przegęszczenia nie mogły się rozwijać. Na przykład u szczawia Rumex niezgryzanie dojrzałych roślin powoduje przegęszczenie populacji i ograniczenie liczebności siewek (HARPER 1977), u bodziszka Geranium zgryzanie w zimie wywiera pozytywne skutki na wielkość rośliny, natomiast zgryzanie w lecie - negatywne. Efekty zgryzania roślin zależą od intensywności zgryzania w latach poprzednich i aktualnych, a także od pory roku i stadium rozwojowego rośliny. Wpływ zwierząt na zagęszczenie populacji roślin może odbywać się przez kształtowanie reprodukcji wegetatywnej drzew. Okazało się, że jednym z czynników ograniczających wzrost odrośli lipy (formy wegetatywnego rozmnażania) jest zgryzanie wierzchołkowych części przez zwierzynę płową (jelenie). Masowe powstawanie odrośli drzewiastych jest skorelowane
przegęszczenia nie mogły się rozwijać. Na przykład u szczawia Rumex niezgryzanie dojrzałych roślin powoduje przegęszczenie populacji i ograniczenie liczebności siewek (HARPER 1977), u bodziszka Geranium zgryzanie w zimie wywiera pozytywne skutki na wielkość rośliny, natomiast zgryzanie w lecie - negatywne. Efekty zgryzania roślin zależą od intensywności zgryzania w latach poprzednich i aktualnych, a także od pory roku i stadium rozwojowego rośliny. Wpływ zwierząt na zagęszczenie populacji roślin może odbywać się przez kształtowanie reprodukcji wegetatywnej drzew. Okazało się, że jednym z czynników ograniczających wzrost odrośli lipy (formy wegetatywnego rozmnażania) jest zgryzanie wierzchołkowych części przez zwierzynę płową (jelenie). Masowe powstawanie odrośli drzewiastych jest skorelowane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego