Typ tekstu: Tekst pisany
Autor: Cywiński Bohdan
Tytuł: Rodowody niepokornych
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1971
całokształt stosunków społecznych na całym świecie, przekraczała na ogół wyobraźnię społeczną. Wszystkie te wielkie problemy socjalne i polityczne wydawały się - i w tamtym momencie były w istocie - nierozwiązywalne, a nawet wprost nienaruszalne dla jakiejkolwiek inicjatywy "oddolnej". W tej sytuacji pewnik o niemożliwości wywierania wpływu na rzeczywistość przestawał być jedynie oceną aktualnych możliwości politycznych, stawał się integralnym składnikiem filozofii życiowej przeważającej części społeczeństwa, określał mentalność społeczną, wyznaczał granice historycznej wyobraźni.
Na świadomość społeczną wpływał także i trzeci istotny czynnik: niemożność pełnej manifestacji poglądów na rzeczywistość. Działanie cenzury redukowało możliwości wypowiedzenia się publicznego, system policyjny nie sprzyjał swobodnemu i otwartemu głoszeniu swych poglądów
całokształt stosunków społecznych na całym świecie, przekraczała na ogół wyobraźnię społeczną. Wszystkie te wielkie problemy socjalne i polityczne wydawały się - i w tamtym momencie były w istocie - nierozwiązywalne, a nawet wprost nienaruszalne dla jakiejkolwiek inicjatywy "oddolnej". W tej sytuacji pewnik o niemożliwości wywierania wpływu na rzeczywistość przestawał być jedynie oceną aktualnych możliwości politycznych, stawał się integralnym składnikiem filozofii życiowej przeważającej części społeczeństwa, określał mentalność społeczną, wyznaczał granice historycznej wyobraźni.<br>Na świadomość społeczną wpływał także i trzeci istotny czynnik: niemożność pełnej manifestacji poglądów na rzeczywistość. Działanie cenzury redukowało możliwości wypowiedzenia się publicznego, system policyjny nie sprzyjał swobodnemu i otwartemu głoszeniu swych poglądów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego