Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
Komitet Założycielski Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej przy NSZZ "Solidarność". W spotkaniu tym z ramienia ZG SBP brała udział I wiceprzewodnicząca Janina Cygańska. Wspólnie ze Stanisławem Krzywickim referowała ona na posiedzeniu Prezydium ZG SBP swój udział w tym spotkaniu.
Na posiedzeniu Prezydium ZG SBP dn. 14.11.1980 po dyskusji o aktualnych sprawach bibliotecznych Prezydium określiło swoje stanowisko wobec sytuacji w kraju.
Prezydium ZG SBP podejmowało aktywne działanie w sprawie sytuacji płacowej bibliotekarzy różnych sieci. Dnia 5.10.1980 wystąpiono w tej sprawie do ministra kultury i sztuki i do ministra pracy, płac i spraw socjalnych powołując się na p. 8 porozumienia
Komitet Założycielski Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej przy NSZZ "Solidarność". W spotkaniu tym z ramienia ZG SBP brała udział I wiceprzewodnicząca Janina Cygańska. Wspólnie ze Stanisławem Krzywickim referowała ona na posiedzeniu Prezydium ZG SBP swój udział w tym spotkaniu.<br>Na posiedzeniu Prezydium ZG SBP dn. 14.11.1980 po dyskusji o aktualnych sprawach bibliotecznych Prezydium określiło swoje stanowisko wobec sytuacji w kraju.<br>Prezydium ZG SBP podejmowało aktywne działanie w sprawie sytuacji płacowej bibliotekarzy różnych sieci. Dnia 5.10.1980 wystąpiono w tej sprawie do ministra kultury i sztuki i do ministra pracy, płac i spraw socjalnych powołując się na p. 8 porozumienia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego