Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
Przeglądzie Zachodnim" stwierdza, że charakter tej monografii jest nie tylko ściśle naukowy, lecz i "pozbawiony politycznej tendencji".
Wystarczy przecież uważniej przeczytać chociażby dwa pierwsze rozdziały poświęcone kolejno poglądom Marksa i Engelsa i następnie Lassalle'a na kwestię narodową w ogóle, i sprawę polską w szczególności, by w wywodach tych - przy uwzględnieniu "aktualnych celów" pracy - móc spoza zasłony rzekomego obiektywizmu badawczego dojrzeć polityczną postawę wyjściową autora. "Marks i Engels - czytamy np. na wstępie dość uproszczonej charakterystyki podstawowych założeń materializmu dialektycznego - orientowali się według czterech zasadniczych pojęć, które opierały się o dwie rzekomo naukowo uzasadnione postawy. Decydowała utrzymująca się bezsporna wiara w odkrycie i
Przeglądzie Zachodnim" stwierdza, że charakter tej monografii jest nie tylko ściśle naukowy, lecz i "pozbawiony politycznej tendencji".<br>Wystarczy przecież uważniej przeczytać chociażby dwa pierwsze rozdziały poświęcone kolejno poglądom Marksa i Engelsa i następnie Lassalle'a na kwestię narodową w ogóle, i sprawę polską w szczególności, by w wywodach tych - przy uwzględnieniu "aktualnych celów" pracy - móc spoza zasłony rzekomego obiektywizmu badawczego dojrzeć polityczną postawę wyjściową autora. "Marks i Engels - czytamy np. na wstępie dość uproszczonej charakterystyki podstawowych założeń materializmu dialektycznego - orientowali się według czterech zasadniczych pojęć, które opierały się o dwie rzekomo naukowo uzasadnione postawy. Decydowała utrzymująca się bezsporna wiara w odkrycie i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego