Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Demograficzne
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
obrazu.
Jak świadczą dane przytoczone w tablicy 3, udział urodzeń żywych w ogólnym bilansie płodności w ciągu minionych 10 lat zmniejszył się z 46%o do 32%, czyli prawie o jedną trzecią wartości wyjściowej. Nieznacznie

zmniejszył się również udział tej grupy poronień sztucznych i przerywań ciąży, które występowałyby zarówno w aktualnych warunkach, jak i w warunkach ich zakazu ("przerywania ciąży pozaustawowe"). Jest bardzo znamienne, że istotnemu zmniejszeniu uległ także udział tych poronień sztucznych i przerywań ciąży, które w sposób formalny wiążą się z ich legalizacją ("przerywania ciąży ustawowe"): w 1960 r. wynosił on prawie 17%, natomiast w 1970 r. już tylko
obrazu. <br>Jak świadczą dane przytoczone w tablicy 3, udział urodzeń żywych w ogólnym bilansie płodności w ciągu minionych 10 lat zmniejszył się z 46%o do 32%, czyli prawie o jedną trzecią wartości wyjściowej. Nieznacznie <br>&lt;gap&gt;<br>&lt;page nr=106&gt; zmniejszył się również udział tej grupy poronień sztucznych i przerywań ciąży, które występowałyby zarówno w aktualnych warunkach, jak i w warunkach ich zakazu ("przerywania ciąży pozaustawowe"). Jest bardzo znamienne, że istotnemu zmniejszeniu uległ także udział tych poronień sztucznych i przerywań ciąży, które w sposób formalny wiążą się z ich legalizacją ("przerywania ciąży ustawowe"): w 1960 r. wynosił on prawie 17%, natomiast w 1970 r. już tylko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego