Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
7.1, a szczegóły omawiane są w dalszej części rozdziału.

7.3.3. Statystyczna klasyfikacja obrazów

Główną zaletą statystycznej klasyfikacji obrazów jest to, że była i jest ona stosowana z powodzeniem w wielu zagadnieniach automatycznego rozpoznawania obrazów (por. rozdz. 6). W dodatku, systemy te oparte są na realnej statystyce dotyczącej aktualnych przypadków. Mają one jednak pewne wady w odniesieniu do części zastosowań ekspertowych. Być może najgłówniejszą jest to, że konieczna jest znajomość dokładnych rozkładów lub wartości prawdopodobieństw. Oczywiście, wielkości te można zmierzyć i obliczyć, ale zwykle wymaga to czasu i kosztów, a korzystanie z ocen ekspertów często okazuje się niezadowalające dla
7.1, a szczegóły omawiane są w dalszej części rozdziału.<br><br>&lt;tit&gt;7.3.3. Statystyczna klasyfikacja obrazów&lt;/&gt;<br><br>Główną zaletą statystycznej klasyfikacji obrazów jest to, że była i jest ona stosowana z powodzeniem w wielu zagadnieniach automatycznego rozpoznawania obrazów (por. rozdz. 6). W dodatku, systemy te oparte są na realnej statystyce dotyczącej aktualnych przypadków. Mają one jednak pewne wady w odniesieniu do części zastosowań ekspertowych. Być może najgłówniejszą jest to, że konieczna jest znajomość dokładnych rozkładów lub wartości prawdopodobieństw. Oczywiście, wielkości te można zmierzyć i obliczyć, ale zwykle wymaga to czasu i kosztów, a korzystanie z ocen ekspertów często okazuje się niezadowalające dla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego