Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Anna Rozalska
Tytuł: strona o sztuce i informatyce
Rok wydania: 2001
Rok powstania: 2004
aktywności i motywacji do pracy uczniów
* Edukacja medialna
* Realizacja projektów międzyprzedmiotowych
* Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych poprzez projekty
* Szersze stosowanie technologii informacyjnej w pracy szkolnej
* Zdobywanie, segregowanie i spożytkowanie informacji z różnych źródeł
* Dostosowanie formy zadań z realizowanych programów nauczania do wizualnych i multimedialnych metod prezentacji
Koncepcja imprezy powinna być dopasowana do aktualnych potrzeb i zadań szkoły. Pożyteczne jest wypracowanie w środowisku szkolnym formuły dorocznej imprezy łączącej wszystkich, jednak od organizatorów zależy zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy ramami tradycji i atrakcją nowych treści. Formuła imprezy powinna podlegać co roku korekcie i odświeżeniu. Zadania wynikające z planowanej imprezy nie powinny eliminować z toku realizacji programów
aktywności i motywacji do pracy uczniów <br>* Edukacja medialna <br>* Realizacja projektów międzyprzedmiotowych <br>* Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych poprzez projekty <br>* Szersze stosowanie technologii informacyjnej w pracy szkolnej <br>* Zdobywanie, segregowanie i spożytkowanie informacji z różnych źródeł <br>* Dostosowanie formy zadań z realizowanych programów nauczania do wizualnych i multimedialnych metod prezentacji <br>Koncepcja imprezy powinna być dopasowana do aktualnych potrzeb i zadań szkoły. Pożyteczne jest wypracowanie w środowisku szkolnym formuły dorocznej imprezy łączącej wszystkich, jednak od organizatorów zależy zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy ramami tradycji i atrakcją nowych treści. Formuła imprezy powinna podlegać co roku korekcie i odświeżeniu. Zadania wynikające z planowanej imprezy nie powinny eliminować z toku realizacji programów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego