Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
zwanej okresem połowicznego rozpadu, okresem półtrwania, półokresem, czasem połowicznego zaniku. Jest to czas, w którym rozpada się połowa danej liczby atomów. Czyli jeśli mamy ((...)) w czasie ((...))
W praktyce doświadczalnej nie oznacza się bezpośrednio liczby jąder N, lecz ((...)) albo wielkości do tego proporcjonalne, jak efekty elektryczne, fotograficzne i inne. Można napisać ((...)) albo ((...)) albo też ((...)) gdzie częstość A zachodzenia rozpadów nazywamy aktywnością próbki. Możemy napisać ((...)) gdzie c jest współczynnikiem detekcji (wykrywania) i zależy od rodzaju przyrządu, charakteru promieniowania i geometrii próbki i przyrządu
Używa się także pojęcia średniego czasu życia radionuklidu, tj. sumy okresów życia poszczególnych atomów, podzielonej przez ich liczbę początkową. W przybliżeniu
zwanej okresem połowicznego rozpadu, okresem półtrwania, półokresem, czasem połowicznego zaniku. Jest to czas, w którym rozpada się połowa danej liczby atomów. Czyli jeśli mamy ((...)) w czasie ((...)) <br> W praktyce doświadczalnej nie oznacza się bezpośrednio liczby jąder N, lecz ((...)) albo wielkości do tego proporcjonalne, jak efekty elektryczne, fotograficzne i inne. Można napisać ((...)) albo ((...)) albo też ((...)) gdzie częstość A zachodzenia rozpadów nazywamy aktywnością próbki. Możemy napisać ((...)) gdzie c jest współczynnikiem detekcji (wykrywania) i zależy od rodzaju przyrządu, charakteru promieniowania i geometrii próbki i przyrządu<br> Używa się także pojęcia średniego czasu życia radionuklidu, tj. sumy okresów życia poszczególnych atomów, podzielonej przez ich liczbę początkową. W przybliżeniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego