Typ tekstu: Książka
Autor: Pieszczachowicz Jan
Tytuł: Koniec wieku. Szkice o literaturze
Rok: 1994
u nas. Łączyła się z tym bogobojność i bezwzględne posłuszeństwo względem przełożonych (chyba że żądali rzeczy niegodziwych), a także skromność ubioru i zachowania.
Maria Ossowska przypomina w Moralności mieszczańskiej, że w średniowieczu świętowało się ostentacyjnie i przy każdej nadarzającej się okazji, pozostawiając pracę plebsowi. Służba dworska, służba wojskowa, spadek, lichwa, alchemia - to były rzeczy, które przychodziły ludziom do głowy, gdy chcieli się wzbogacić. Zachęty do pracowitości nie znajdzie się w repertuarze pouczeń moralnych ideologii rycerskich. Tam, przeciwnie, trzeba było próżnować, i to próżnować demonstracyjnie - pisze badaczka. Z takim spadkiem po feudalizmie borykała się myśl o pracy w XIX wieku, ale relikty
u nas. Łączyła się z tym bogobojność i bezwzględne posłuszeństwo względem przełożonych (chyba że żądali rzeczy niegodziwych), a także skromność ubioru i zachowania.<br>Maria Ossowska przypomina w &lt;name type="tit"&gt;Moralności mieszczańskiej&lt;/&gt;, że w średniowieczu świętowało się ostentacyjnie i przy każdej nadarzającej się okazji, pozostawiając pracę plebsowi. &lt;q&gt;Służba dworska, służba wojskowa, spadek, lichwa, alchemia - to były rzeczy, które przychodziły ludziom do głowy, gdy chcieli się wzbogacić. Zachęty do pracowitości nie znajdzie się w repertuarze pouczeń moralnych ideologii rycerskich. Tam, przeciwnie, trzeba było próżnować, i to próżnować demonstracyjnie&lt;/&gt; - pisze badaczka. Z takim spadkiem po feudalizmie borykała się myśl o pracy w XIX wieku, ale relikty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego