Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
łatwo zaobserwować na starych malowidłach ukazujących burze na morzu, bitwy, rzezie bezbronnej ludności. Diabły znajdowały się w ciągłym ruchu. Widzimy ich, jak kuszą słabych ludzi, towarzyszą czarownicom w podróżach na miotle, rozpalają ogień w kotłach piekielnych, słowem#są nieustannie zajęte. Natomiast malowidła przedstawiające obrady soborów (z trydenckim na czele) czy alegorie Kościoła triumfującego ukazywały grupy ludzi zastygłych w bezruchu, ufnie i spokojnie oczekujących na nagrodę z niebios.
Ideałem było osiągnięcie spokoju wieczystego, a jeśli można, to i doczesnego. Dlatego tak wielką popularność zyskała metafora mówiąca o dopłynięciu do spokojnego portu. Na obrazach anioł stał za kimś cnotliwym lub zapłakany patrzył na
łatwo zaobserwować na starych malowidłach ukazujących burze na morzu, bitwy, rzezie bezbronnej ludności. Diabły znajdowały się w ciągłym ruchu. Widzimy ich, jak kuszą słabych ludzi, towarzyszą czarownicom w podróżach na miotle, rozpalają ogień w kotłach piekielnych, słowem#są nieustannie zajęte. Natomiast malowidła przedstawiające obrady soborów (z trydenckim na czele) czy alegorie Kościoła triumfującego ukazywały grupy ludzi zastygłych w bezruchu, ufnie i spokojnie oczekujących na nagrodę z niebios.<br>Ideałem było osiągnięcie spokoju wieczystego, a jeśli można, to i doczesnego. Dlatego tak wielką popularność zyskała metafora mówiąca &lt;page nr=223&gt; o dopłynięciu do spokojnego portu. Na obrazach anioł stał za kimś cnotliwym lub zapłakany patrzył na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego