Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
słowom zawdzięcza ona swą nazwę. Hebrajski termin maszal, który tłumaczony zwykle jako "przysłowie", ma jednak w Biblii szersze znaczenie. Terminem tym bowiem określa się też wyrocznie Bileama (Lb 23, 7.18;24, 3. 15. 21) i pieśń szyderczą przeciw królowi babilońskiemu (Iz 14, 4). Termin ten oznacza też przypowieść metaforę, alegorię, baśń. Nic więc dziwnego, że Księga Przysłów jest nie tylko zbiorem zawierającym rzeczywiste przysłowia, ale także i inne formy literatury moralno-dydaktycznej. Podobnie jak Psałterz księga ta jest kolekcją różnych zbiorów literatury mądrościowej, świadczących o jej wielowiekowym rozwoju. Obejmuje ona zbiory różnego rodzaju.
Tytuł księgi przypisuje Salomonowi całą tę kolekcję
słowom zawdzięcza ona swą nazwę. Hebrajski termin maszal, który tłumaczony zwykle jako "przysłowie", ma jednak w Biblii szersze znaczenie. Terminem tym bowiem określa się też wyrocznie Bileama (Lb 23, 7.18;24, 3. 15. 21) i pieśń szyderczą przeciw królowi babilońskiemu (Iz 14, 4). Termin ten oznacza też przypowieść metaforę, alegorię, baśń. Nic więc dziwnego, że &lt;page nr= 209&gt; Księga Przysłów jest nie tylko zbiorem zawierającym rzeczywiste przysłowia, ale także i inne formy literatury moralno-dydaktycznej. Podobnie jak Psałterz księga ta jest kolekcją różnych zbiorów literatury mądrościowej, świadczących o jej wielowiekowym rozwoju. Obejmuje ona zbiory różnego rodzaju. <br>Tytuł księgi przypisuje Salomonowi całą tę kolekcję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego