Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
ukryte i umowne znaczenie, przy czym stosunek między "znaczącym" a "znaczonym" jest słabo motywowany (między "znaczącym" a "znaczonym" zachodzi niewielkie podobieństwo), natomiast silnie konwencjonalny. Konwencjonalność alegorii jest jednakże ograniczona tradycją i normą eksplikacji. Stąd dana figura może mieć różne wykładnie, z których każda rościć sobie będzie prawa wykładni jedynej. Od alegorii jako figury należy odróżniać alegorezę jako metodę interpretacji (por. rozdz. I).
Alegoreza nie zanikła w humanistycznym nurcie sztuki renesansowej. Petrarca, Boccaccio, Tasso w sposób alegoryczny odczytywali grecką mitologię i antyczną literaturę. Natomiast w praktyce pisarskiej wieku XVI, i to właśnie często w gatunkach nieregularnych, nawiązujących do tradycji średniowiecznej, bogata rodzajowość
ukryte i umowne znaczenie, przy czym stosunek między "znaczącym" a "znaczonym" jest słabo motywowany (między "znaczącym" a "znaczonym" zachodzi niewielkie podobieństwo), natomiast silnie konwencjonalny. Konwencjonalność alegorii jest jednakże ograniczona tradycją i normą eksplikacji. Stąd dana figura może mieć różne wykładnie, z których każda rościć sobie będzie prawa wykładni jedynej. Od alegorii jako figury należy odróżniać alegorezę jako metodę interpretacji (por. rozdz. I).<br>Alegoreza nie zanikła w humanistycznym nurcie sztuki renesansowej. Petrarca, Boccaccio, Tasso w sposób alegoryczny odczytywali grecką mitologię i antyczną literaturę. Natomiast w praktyce pisarskiej wieku XVI, i to właśnie często w gatunkach nieregularnych, nawiązujących do tradycji średniowiecznej, bogata rodzajowość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego