Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
wytwórcze.
Nie ma kraju na świecie, gdzie realizowano by założenia zrównoważonego rozwoju. Kiedy możemy się spodziewać przyjęcia koncepcji ekorozwoju? Obecny system ekonomiczny nie jest w stanie rozwiązywać globalnych problemów środowiskowych. Konieczne jest przyjęcie nowych wzorców. Potrzebny jest otwarty, zrównoważony, sprawiedliwy międzynarodowy system ekonomiczny. Założenia tego systemu opisywane są jako ekonomia alternatywna czy zielona ekonomia. Kiedy jednak zaczniemy wychowywać w tym duchu młode pokolenie, aby umiało zrealizować założenia gospodarki proekologicznej?

Potrzeba nowych wskaźników ludzkiego dobrobytu

Dotychczas stosowany jest powszechnie wskaźnik określający dochód narodowy brutto (DNB). Jest to miara produkcji ogółu towarów i usług w ekonomii. Według tego wskaźnika ocenia się różnice dzielące
wytwórcze.<br>Nie ma kraju na świecie, gdzie realizowano by założenia zrównoważonego rozwoju. Kiedy możemy się spodziewać przyjęcia koncepcji ekorozwoju? Obecny system ekonomiczny nie jest w stanie rozwiązywać globalnych problemów środowiskowych. Konieczne jest przyjęcie nowych wzorców. Potrzebny jest otwarty, zrównoważony, sprawiedliwy międzynarodowy system ekonomiczny. Założenia tego systemu opisywane są jako ekonomia alternatywna czy zielona ekonomia. Kiedy jednak zaczniemy wychowywać w tym duchu młode pokolenie, aby umiało zrealizować założenia gospodarki proekologicznej?<br><br>&lt;tit&gt;Potrzeba nowych wskaźników ludzkiego dobrobytu&lt;/&gt;<br><br>Dotychczas stosowany jest powszechnie wskaźnik określający dochód narodowy brutto (DNB). Jest to miara produkcji ogółu towarów i usług w ekonomii. Według tego wskaźnika ocenia się różnice dzielące
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego