Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Almanach Humanistyczny "Bez wiedzy i zgody..."
Nr: 5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1986
filozofia zwraca się przeciwko sobie, gdy ustala beznadziejność uzasadnienia prawdy i moralności, a uzasadnić ich bez akceptacji Absolutu się nie da. Kołakowski jakby opisuje ze wszystkich stron tę antynomię. jej przejawy w rozmaitych dziedzinach kultury. Sądzę, że jest nierozstrzygalna, wobec tego trudno oczekiwać, że opowie się za którymś z członów alternatywy. Nie chce ani "zdradzić rozumu", ani zrezygnować z tak rozumianego powołania filozofii. Marcin Król chciałby, jak rozumiem skłonić do pierwszego, przynajmniej w tym rozumieniu "rozumu", które akceptuje Kołakowski. Ja, przeciwnie, nie sądzę, by uznanie, że środkami rozumowymi uzasadnić Absolutu się nie da, równoznaczne było to ze zwróceniem się filozofii przeciwko
filozofia zwraca się przeciwko sobie, gdy ustala beznadziejność uzasadnienia prawdy i moralności, a uzasadnić ich bez akceptacji Absolutu się nie da. Kołakowski jakby opisuje ze wszystkich stron tę antynomię. jej przejawy w rozmaitych dziedzinach kultury. Sądzę, że jest nierozstrzygalna, wobec tego trudno oczekiwać, że opowie się za którymś z członów alternatywy. Nie chce ani "zdradzić rozumu", ani zrezygnować z tak rozumianego powołania filozofii. Marcin Król chciałby, jak rozumiem skłonić do pierwszego, przynajmniej w tym rozumieniu "rozumu", które akceptuje Kołakowski. Ja, przeciwnie, nie sądzę, by uznanie, że środkami rozumowymi uzasadnić Absolutu się nie da, równoznaczne było to ze zwróceniem <page nr=11> się filozofii przeciwko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego