Typ tekstu: Książka
Autor: Siemaszko Andrzej
Tytuł: Granice tolerancji
Rok: 1993
kategoria postaw i zachowań, która jednocześnie tylko w bardzo małym stopniu jest przedmiotem systematycznych badań i indukcyjnej refleksji teoretycznej. Mowa jest tutaj o zachowaniach, które - niezależnie od kontekstu i formy, w jakiej są manifestowane - określa się mianem: nonkonformizmu innowacyjnego (twórczego), konstruktywnego antagonizmu, moralnego perfekcjonizmu, Ťtwórczego niepokojuť, prospołecznego heroizmu, prospołecznego zaangażowania, altruizmu, cywilizacyjnej nadnormalności, pozytywnego nieprzystosowania społecznego itp. nazwami".
Kwaśniewski podał następujące przykłady mające ilustrować empiryczną treść pojęcia "pozytywna dewiacja społeczna". Oto, zdaniem autora, pozytywnymi dewiantami są m.in. honorowy krwiodawca, osoba ratująca komuś życie z narażeniem życia własnego, młody człowiek, który potrafi wyzwolić się spod presji zdemoralizowanego środowiska, twórca-nonkonformista, osoba
kategoria postaw i zachowań, która jednocześnie tylko w bardzo małym stopniu jest przedmiotem systematycznych badań i indukcyjnej refleksji teoretycznej. Mowa jest tutaj o zachowaniach, które - niezależnie od kontekstu i formy, w jakiej są manifestowane - określa się mianem: nonkonformizmu innowacyjnego (twórczego), konstruktywnego antagonizmu, moralnego perfekcjonizmu, Ťtwórczego niepokojuť, prospołecznego heroizmu, prospołecznego zaangażowania, altruizmu, cywilizacyjnej nadnormalności, pozytywnego nieprzystosowania społecznego itp. nazwami".<br>Kwaśniewski podał następujące przykłady mające ilustrować empiryczną treść pojęcia "pozytywna dewiacja społeczna". Oto, zdaniem autora, pozytywnymi dewiantami są m.in. honorowy krwiodawca, osoba ratująca komuś życie z narażeniem życia własnego, młody człowiek, który potrafi wyzwolić się spod presji zdemoralizowanego środowiska, twórca-nonkonformista, osoba
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego