Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.05 (5)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
najbardziej zależą od tego oceny moralności. Ponadto jeżeli ktoś łamie reguły postępowania dla interesu jakiejś konkretnej osoby (np. lekarz wpuszcza bez kolejki na badania, na które czeka się miesiącami), oceniany jest jako niemoralny i nielubiany. Jeżeli jednak łamie reguły dla interesu tego człowieka, który wydaje oceny, oceny moralne stają się ambiwalentne - ludziom trudno stwierdzić, że ktoś łamiący normy dla ich własnego interesu jest niemoralny, natomiast już zaczynają takiego kogoś lubić.

Moralne jest zatem to, co służy interesom moim i mojej grupy, choćby szkodziło wszystkim innym. Niemoralne jest to, co szkodzi moim interesom, nawet gdy służy interesom, zdrowiu, a nawet życiu ogółu
najbardziej zależą od tego oceny moralności. Ponadto jeżeli ktoś łamie reguły postępowania dla interesu jakiejś konkretnej osoby (np. lekarz wpuszcza bez kolejki na badania, na które czeka się miesiącami), oceniany jest jako niemoralny i nielubiany. Jeżeli jednak łamie reguły dla interesu tego człowieka, który wydaje oceny, oceny moralne stają się ambiwalentne - ludziom trudno stwierdzić, że ktoś łamiący normy dla ich własnego interesu jest niemoralny, natomiast już zaczynają takiego kogoś lubić.<br><br>Moralne jest zatem to, co służy interesom moim i mojej grupy, choćby szkodziło wszystkim innym. Niemoralne jest to, co szkodzi moim interesom, nawet gdy służy interesom, zdrowiu, a nawet życiu ogółu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego