Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
i niedoskonałą polega na tym, że wolność wyboru nie stanowi żadnej doskonałości, natomiast to, co ewentualnie jest jakąś doskonałością, nie jest wyborem.
Wolność wyboru została całkowicie pochłonięta przez ideę skutecznego, a tym samym racjonalnego działania.
Jakie z kolei jest aksjologiczne tło takiego doświadczenia i takiego pojęcia wolności?
Znów jest ono ambiwalentne: ma swą negatywną i pozytywną stronę. Od strony pozytywnej stwarza je - jak poprzednio - pewien rodzaj fascynacji, od strony nega-tywnej jakiś odcień pogardy, a nawet obrzydzenia.
Fascynacja nie jest już fascynacją wolnością ani indywidualnością człowieka, lecz jest fascynacją skutecznym, bo rozumnym działaniem. Człowiek raz pociągnięty wizją rozumnej reformy świata gotów
i niedoskonałą polega na tym, że wolność wyboru nie stanowi żadnej doskonałości, natomiast to, co ewentualnie jest jakąś doskonałością, nie jest wyborem.<br>Wolność wyboru została całkowicie pochłonięta przez ideę skutecznego, a tym samym racjonalnego działania.<br>Jakie z kolei jest aksjologiczne tło takiego doświadczenia i takiego pojęcia wolności?<br>Znów jest ono ambiwalentne: ma swą negatywną i pozytywną stronę. Od strony pozytywnej stwarza je - jak poprzednio - pewien rodzaj fascynacji, od strony nega-tywnej jakiś odcień pogardy, a nawet obrzydzenia.<br>Fascynacja nie jest już fascynacją wolnością ani indywidualnością człowieka, lecz jest fascynacją skutecznym, bo rozumnym działaniem. Człowiek raz pociągnięty wizją rozumnej reformy świata gotów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego