Typ tekstu: Książka
Autor: Bendyk Edwin
Tytuł: Zatruta studnia
Rok: 2002
i końcem wszystkiego... Mam podstawy, by twierdzić, że Bóg uobecnia się wyłącznie w wolności i że działanie Jego objawia się tylko za jej pośrednictwem. Jedynie wolność należy sakralizować. Wszelkie inne sakralizacje dokonane przez historię są pseudosakralizacjami i trzeba je zdesakralizować. Jestem orędownikiem emancypacji.
Bierdiajew, absolutyzując wolność, nie był jednak anarchistą, anarchizm zwalczał. Sam uznawał, że pełne poznanie Prawdy nie może odbyć się indywidualnie, lecz jedynie drogą wspólnotową, za pośrednictwem uczestnictwa w "ciele Kościoła". Z kolei sposobem na najpełniejszą ekspresję wolności jest twórczość, podnosząca człowieka w pobliże Boga. Bierdiajew odżegnywał się od pozytywizmu i racjonalizmu, gdyż jego zdaniem ograniczały wolność człowieka, sprowadzając
i końcem wszystkiego... Mam podstawy, by twierdzić, że Bóg uobecnia się wyłącznie w wolności i że działanie Jego objawia się tylko za jej pośrednictwem. Jedynie wolność należy sakralizować. Wszelkie inne sakralizacje dokonane przez historię są pseudosakralizacjami i trzeba je zdesakralizować. Jestem orędownikiem emancypacji.<br>Bierdiajew, absolutyzując wolność, nie był jednak anarchistą, anarchizm zwalczał. Sam uznawał, że pełne poznanie Prawdy nie może odbyć się indywidualnie, lecz jedynie drogą wspólnotową, za pośrednictwem uczestnictwa w "ciele Kościoła". Z kolei sposobem na najpełniejszą ekspresję wolności jest twórczość, podnosząca człowieka w pobliże Boga. Bierdiajew odżegnywał się od pozytywizmu i racjonalizmu, gdyż jego zdaniem ograniczały wolność człowieka, sprowadzając
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego