Typ tekstu: Książka
Autor: Grinberg Daniel
Tytuł: Ruch anarchistyczny
Rok: 1994
w którym walka z ojcem przybiera zakamuflowaną formę walki z wszelkimi przejawami hierarchii bądź przymusu. Koncepcje te nie znajdują wszakże potwierdzenia faktograficznego i nie wydają się płodnym kierunkiem poszukiwań.
Znacznie większą zgodność poglądów niż w kwestii genezy zaobserwować można przy omawianiu typów i faz ruchu anarchistycznego. Poza zasadniczym podziałem na anarchizm wiejski i miejski, wyróżnia się niekiedy cztery odmiany dziewiętnastowiecznego ruchu anarchistycznego: agrarną, rzemieślniczą, syndykalistyczną i inteligencką; przy czym dwie pierwsze kategorie jako wcześniejsze i bardziej prymitywne, przeciwstawiane są postaciom dojrzałym. Były to jednak, w najlepszym razie, współdziałające ze sobą i wzajemnie się uzupełniające tendencje, a nie jakieś oddalone w czasie
w którym walka z ojcem przybiera zakamuflowaną formę walki z wszelkimi przejawami hierarchii bądź przymusu. Koncepcje te nie znajdują wszakże potwierdzenia faktograficznego i nie wydają się płodnym kierunkiem poszukiwań. <br>Znacznie większą zgodność poglądów niż w kwestii genezy zaobserwować można przy omawianiu typów i faz ruchu anarchistycznego. Poza zasadniczym podziałem na anarchizm wiejski i miejski, wyróżnia się niekiedy cztery odmiany dziewiętnastowiecznego ruchu anarchistycznego: agrarną, rzemieślniczą, syndykalistyczną i inteligencką; przy czym dwie pierwsze kategorie jako wcześniejsze i bardziej prymitywne, przeciwstawiane są postaciom dojrzałym. Były to jednak, w najlepszym razie, współdziałające ze sobą i wzajemnie się uzupełniające tendencje, a nie jakieś oddalone w czasie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego