Typ tekstu: Książka
Autor: Grinberg Daniel
Tytuł: Ruch anarchistyczny
Rok: 1994
odniesieniu do czołowych działaczy ruchu, z których wielu wywodziło się ze środowisk uprzywilejowanych i zamożnych, lecz także z punktu widzenia szeregowych aktywistów. Biogramy anarchistów umieszczone w słownikach działaczy ruchu robotniczego poszczególnych krajów nie dają w każdym razie podstaw do wysuwania tego rodzaju sugestii. Ludzie takiego pokroju jak Damias, który traktował anarchizm jako ucieczkę od rzeczywistości, stanowili zawsze i wszędzie wyraźną mniejszość.

Do najistotniejszych cech charakteryzujących anarchistów zaliczyć wypada aktywny stosunek do życia, głęboką wrażliwość moralną sprawiającą, iż szczególnie mocno przeżywali niesprawiedliwość w każdej postaci, umiłowanie wolności i niezależności, silny indywidualizm zespolony z wyczuleniem na punkcie godności własnej. Hamon przypisuje im "harmonijną
odniesieniu do czołowych działaczy ruchu, z których wielu wywodziło się ze środowisk uprzywilejowanych i zamożnych, lecz także z punktu widzenia szeregowych aktywistów. Biogramy anarchistów umieszczone w słownikach działaczy ruchu robotniczego poszczególnych krajów nie dają w każdym razie podstaw do wysuwania tego rodzaju sugestii. Ludzie takiego pokroju jak Damias, który traktował anarchizm jako ucieczkę od rzeczywistości, stanowili zawsze i wszędzie wyraźną mniejszość.<br><br>Do najistotniejszych cech charakteryzujących anarchistów zaliczyć wypada aktywny stosunek do życia, głęboką wrażliwość moralną sprawiającą, iż szczególnie mocno przeżywali niesprawiedliwość w każdej postaci, umiłowanie wolności i niezależności, silny indywidualizm zespolony z wyczuleniem na punkcie godności własnej. Hamon przypisuje im "harmonijną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego