Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
jarzmo tatarskie, separatyzm nowogrodzki mógł uchodzić za anachronizm. Ale ceną zjednoczenia był nowy model państwa, obcy staroruskim tradycjom, model oddający w ręce władców niepodzielną decyzję o losie poddanych. Nowogrodzianie do końca podkreślali, że są "wolnymi ludźmi", przeciwstawiając w ten sposób swą pozycję pozycji poddanych wielkiego księcia moskiewskiego. W późniejszej tradycji anarchizm Nowogrodzian i ich nieustanne krwawe konflikty wewnętrzne znalazły się w cieniu; na czoło wspomnień o Nowogrodzie wysunęła się obrona wolności przed despotyzmem. Dlatego wszystkie liberalne i demokratyczne nurty nowożytnej myśli rosyjskiej, począwszy od Radiszczewa, dekabrystów i Hercena, nawiązywały do wyidealizowanego mitu wolności nowogrodzkiej, jako rodzimego wzoru dla przyszłej rosyjskiej demokracji
jarzmo tatarskie, separatyzm nowogrodzki mógł uchodzić za anachronizm. Ale ceną zjednoczenia był nowy model państwa, obcy staroruskim tradycjom, model oddający w ręce władców niepodzielną decyzję o losie poddanych. Nowogrodzianie do końca podkreślali, że są "wolnymi ludźmi", przeciwstawiając w ten sposób swą pozycję pozycji poddanych wielkiego księcia moskiewskiego. W późniejszej tradycji anarchizm Nowogrodzian i ich nieustanne krwawe konflikty wewnętrzne znalazły się w cieniu; na czoło wspomnień o Nowogrodzie wysunęła się obrona wolności przed despotyzmem. Dlatego wszystkie liberalne i demokratyczne nurty nowożytnej myśli rosyjskiej, począwszy od Radiszczewa, dekabrystów i Hercena, nawiązywały do wyidealizowanego mitu wolności nowogrodzkiej, jako rodzimego wzoru dla przyszłej rosyjskiej demokracji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego