Typ tekstu: Książka
Autor: Grinberg Daniel
Tytuł: Ruch anarchistyczny
Rok: 1994
ideologicznych do klasowo pojmowanych interesów gospodarczych - prowadzi często do skrajnych uproszczeń. Tak właśnie ma się sprawa z tezą o drobnomieszczańskim charakterze ruchu anarchistycznego, która nawet we Francji i w Jurze, gdzie czynnik ten był najsilniejszy, nie jest w stanie wyjaśnić popularności idei kolektywistycznych i komunistycznych. Bianco kończy swoją drobiazgową analizę anarchizmu z rejonu Marsylii stwierdzeniem, że ani ideały, ani uczestnicy tamtejszych grup "w niczym nie potwierdzają sugestii jakoby był to ruch drobnomieszczański".
Spośród innych wyjaśnień narodzin ruchu anarchistycznego na szczególną uwagę zasługują tezy Jamesa Jolla, który widzi w nim połączenie dwóch różnych tradycji: średniowiecznej, chiliastycznej wiary oraz oświeceniowego racjonalizmu. Ta dwoistość
ideologicznych do klasowo pojmowanych interesów gospodarczych - prowadzi często do skrajnych uproszczeń. Tak właśnie ma się sprawa z tezą o drobnomieszczańskim charakterze ruchu anarchistycznego, która nawet we Francji i w Jurze, gdzie czynnik ten był najsilniejszy, nie jest w stanie wyjaśnić popularności idei kolektywistycznych i komunistycznych. Bianco kończy swoją drobiazgową analizę anarchizmu z rejonu Marsylii stwierdzeniem, że ani ideały, ani uczestnicy tamtejszych grup "w niczym nie potwierdzają sugestii jakoby był to ruch drobnomieszczański". <br>Spośród innych wyjaśnień narodzin ruchu anarchistycznego na szczególną uwagę zasługują tezy Jamesa Jolla, który widzi w nim połączenie dwóch różnych tradycji: średniowiecznej, chiliastycznej wiary oraz oświeceniowego racjonalizmu. Ta dwoistość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego