Typ tekstu: Książka
Autor: Dobroczyński Bartłomiej
Tytuł: New age
Rok: 1997
zbrodniczego systemu gospodarczego, politycznego i finansowego zaś
zupełnie inaczej (mam nadzieję, że udało się go tak w tej książce
przedstawić), jeśli spojrzymy na niego jako na logiczny wynik przemian
społecznych oraz następowania po sobie wzajemnie inspirujących się
trendów kulturowych, których ostateczna ocena powinna być zależna
wyłącznie od rzetelności ich przywódców, animatorów i entuzjastów oraz
jakości propagowanych przez nich idei. Chodzi o to, że dopiero dogłębne
zrozumienie jakiegoś zjawiska stwarza przynajmniej szansę na podjęcie z
nim owocnego dialogu, bądź też jeśli jest to z różnych względów
wykluczone umożliwia skuteczną z tym zjawiskiem konfrontację. W każdym
innym przypadku kiedy wyroki są ferowane jeszcze
zbrodniczego systemu gospodarczego, politycznego i finansowego zaś<br>zupełnie inaczej (mam nadzieję, że udało się go tak w tej książce<br>przedstawić), jeśli spojrzymy na niego jako na logiczny wynik przemian<br>społecznych oraz następowania po sobie wzajemnie inspirujących się<br>trendów kulturowych, których ostateczna ocena powinna być zależna<br>wyłącznie od rzetelności ich przywódców, animatorów i entuzjastów oraz<br>jakości propagowanych przez nich idei. Chodzi o to, że dopiero dogłębne<br>zrozumienie jakiegoś zjawiska stwarza przynajmniej szansę na podjęcie z<br>nim owocnego dialogu, bądź też jeśli jest to z różnych względów<br>wykluczone umożliwia skuteczną z tym zjawiskiem konfrontację. W każdym<br>innym przypadku kiedy wyroki są ferowane jeszcze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego