Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
odróżnieniu od Chin, kraje Europy Środkowej i byłego ZSRR przechodzą podwójną transformację - tak w kierunku rynku, jak i pluralizmu, gdy tymczasem w Chinach wprowadzane są jedynie reformy rynkowe. Nie jest to prawdą, gdyż już samo zaakceptowanie zmian rynkowych jest zmianą polityczną, sprawiającą, że całe rzesze partyjnych funkcjonariuszy przeobrażają się w animatorów rynku. Nastąpiła poza tym daleko idąca decentralizacja partii - tak jak i znacznej części gospodarki - a organom lokalnym został przekazany szeroki zakres władzy. I chociaż system jednopartyjny trwa nadal, jest to już inny system, coraz bardziej przypominający łagodne reżimy autorytarne znane z wielu innych państw azjatyckich.
Oczywiście, w pozostałych krajach postkomunistycznych
odróżnieniu od Chin, kraje Europy Środkowej i byłego ZSRR przechodzą podwójną transformację - tak w kierunku rynku, jak i pluralizmu, gdy tymczasem w Chinach wprowadzane są jedynie reformy rynkowe. Nie jest to prawdą, gdyż już samo zaakceptowanie zmian rynkowych jest zmianą polityczną, sprawiającą, że całe rzesze partyjnych funkcjonariuszy przeobrażają się w animatorów rynku. Nastąpiła poza tym daleko idąca decentralizacja partii - tak jak i znacznej części gospodarki - a organom lokalnym został przekazany szeroki zakres władzy. I chociaż system jednopartyjny trwa nadal, jest to już inny system, coraz bardziej przypominający łagodne reżimy autorytarne znane z wielu innych państw azjatyckich.<br>Oczywiście, w pozostałych krajach postkomunistycznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego