Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 31
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
trwogę - "Raport o sytuacji polskich rodzin - wersja III" został 21 lipca przyjęty do wiadomości przez Radę Ministrów.

Ewa Nowakowska

Podkreślę: przyjęty do wiadomości, w czym wyraża się pewien dystans, zrozumiały dla każdego, kto ten 300-stronicowy dokument przeczytał. Raport, przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Polityki Prorodzinnej Państwa, anonsowany był przez pełnomocnika rządu ds. rodziny ministra Kazimierza Kaperę jako "prawdziwy obraz polskiej rodziny". Z tego obrazu miał się wyłonić program polityki prorodzinnej państwa, czyli projekty odpowiednich ustaw.

Gdy przed dwoma miesiącami raport był po raz pierwszy przedmiotem obrad rządu, jego rzecznik informował, że premier zobowiązał min. Kaperę do przygotowania
trwogę - "Raport o sytuacji polskich rodzin - wersja III" został 21 lipca przyjęty do wiadomości przez Radę Ministrów.&lt;/&gt;<br><br> &lt;au&gt;Ewa Nowakowska&lt;/&gt;<br><br> Podkreślę: przyjęty do wiadomości, w czym wyraża się pewien dystans, zrozumiały dla każdego, kto ten 300-stronicowy dokument przeczytał. Raport, przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Polityki Prorodzinnej Państwa, anonsowany był przez pełnomocnika rządu ds. rodziny ministra Kazimierza Kaperę jako "prawdziwy obraz polskiej rodziny". Z tego obrazu miał się wyłonić program polityki prorodzinnej państwa, czyli projekty odpowiednich ustaw.<br><br> Gdy przed dwoma miesiącami raport był po raz pierwszy przedmiotem obrad rządu, jego rzecznik informował, że premier zobowiązał min. Kaperę do przygotowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego