Typ tekstu: Książka
Autor: Błoński Jan
Tytuł: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne
Rok: 1994
ale twórzcie prawdę. Czy staniecie się w końcu nadludźmi?
Otóż nie. Najosobliwszy to zwrot Gombrowicza: staniecie się tylko - powiada - wrażliwi na ból. Człowiek jest cierpieniem i dlatego zasługuje, aby go postawić na najpierwszym miejscu. Jest najsłabszy i dlatego winien stanąć najwyżej. Ból jest znakiem poznania bliźniego.
Muszę powiedzieć, że ten antropocentryzm cierpienia jest największą niespodzianką, jaką - mnie przynajmniej - sprawił Gombrowicz.
Jeśli teraz wrócić do Gombrowiczowskiej dialektyki odrzucenia i przyswojenia, łatwo dostrzec, że etap "odrzucania" odpowiada mniej więcej okresowi, kiedy pisarz szedł razem z psychoanalizą, marksizmem, strukturalizmem itp., kiedy odsłaniał - w nieustannej psychomachii - międzyludzkie formy po to, aby uchwycić siebie w swojej
ale twórzcie prawdę. Czy staniecie się w końcu nadludźmi?<br>Otóż nie. Najosobliwszy to zwrot Gombrowicza: staniecie się tylko - powiada - wrażliwi na ból. Człowiek jest cierpieniem i dlatego zasługuje, aby go postawić na najpierwszym miejscu. Jest najsłabszy i dlatego winien stanąć najwyżej. Ból jest znakiem poznania bliźniego.<br>Muszę powiedzieć, że ten antropocentryzm cierpienia jest największą niespodzianką, jaką - mnie przynajmniej - sprawił Gombrowicz.<br>Jeśli teraz wrócić do Gombrowiczowskiej dialektyki odrzucenia i przyswojenia, łatwo dostrzec, że etap "odrzucania" odpowiada mniej więcej okresowi, kiedy pisarz szedł razem z psychoanalizą, marksizmem, strukturalizmem itp., kiedy odsłaniał - w nieustannej psychomachii - międzyludzkie formy po to, aby uchwycić siebie w swojej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego