Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
potrzeby pierwotne - w postaci produktów o przeznaczeniu konsumpcyjnym. Z przyczynowo-skutkowego oraz teleologicznego uporządkowania potrzeb pierwotnych i wtórnych oraz odpowiadającej im struktury przedmiotów, wynika uniwersalny postulat w antropocentrycznym kształtowaniu jakości, który polega na podporządkowaniu jakości przedmiotu, występującego jako przyczyna (środek) - jakości innego przedmiotu, występującego jako skutek (cel).
Ze stosowania zasady antropocentryzmu wynikają następujące zadania główne:
- badanie obiektywnych oraz subiektywnych przesłanek i mechanizmów powstawania, występowania oraz przejawiania się potrzeb, a także wynikających z nich motywacji i celów,
- generowanie pełnej i hierarchicznie (wartościowo) uporządkowanej specyfikacji wymagań, które mają spełniać przedmioty służące zaspokojeniu określonych potrzeb,
- kształtowanie jakości przedmiotów odpowiadających opracowanej specyfikacji wymagań,
- badanie skuteczności
potrzeby pierwotne - w postaci produktów o przeznaczeniu konsumpcyjnym. Z przyczynowo-skutkowego oraz teleologicznego uporządkowania potrzeb pierwotnych i wtórnych oraz odpowiadającej im struktury przedmiotów, wynika uniwersalny postulat w antropocentrycznym kształtowaniu jakości, który polega na podporządkowaniu jakości przedmiotu, występującego jako przyczyna (środek) - jakości innego przedmiotu, występującego jako skutek (cel).<br>Ze stosowania zasady antropocentryzmu wynikają następujące zadania główne:<br>- badanie obiektywnych oraz subiektywnych przesłanek i mechanizmów powstawania, występowania oraz przejawiania się potrzeb, a także wynikających z nich motywacji i celów,<br>- generowanie pełnej i hierarchicznie (wartościowo) uporządkowanej specyfikacji wymagań, które mają spełniać przedmioty służące zaspokojeniu określonych potrzeb,<br>- kształtowanie jakości przedmiotów odpowiadających opracowanej specyfikacji wymagań,<br>- badanie skuteczności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego