Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
postępowaniu rewizyjnym.
Uzasadnienia takiego wniosku można szukać w tym, że przepisy dotyczące postępowania przed sądem antymonopolowym są nieliczne, a charakter tego postępowania nie zawsze pozwala je prawidłowo uzupełnić przez odwołanie się do przepisów ogólnych o postępowaniu w sprawach gospodarczych.
Spośród ogólnych przepisów o rewizji celowe mogłoby być np. odpowiednie stosowanie ar. 378 i 382 k.p.c.
6. Po przeprowadzeniu postępowania sąd antymonopolowy bądź uwzględnia, bądź oddala odwołanie. Zgodnie z art. 479 k.p.c. sąd oddala odwołanie od decyzji Urz. An., jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia (§ 1), w razie zaś uwzględnienia odwołania sąd zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo
postępowaniu rewizyjnym.<br>Uzasadnienia takiego wniosku można szukać w tym, że przepisy dotyczące postępowania przed sądem antymonopolowym są nieliczne, a charakter tego postępowania nie zawsze pozwala je prawidłowo uzupełnić przez odwołanie się do przepisów ogólnych o postępowaniu w sprawach gospodarczych.<br>Spośród ogólnych przepisów o rewizji celowe mogłoby być np. odpowiednie stosowanie ar. 378 i 382 k.p.c.<br>6. Po przeprowadzeniu postępowania sąd antymonopolowy bądź uwzględnia, bądź oddala odwołanie. Zgodnie z art. 479 k.p.c. sąd oddala odwołanie od decyzji Urz. An., jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia (§ 1), w razie zaś uwzględnienia odwołania sąd zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego