Typ tekstu: Książka
Autor: Kuczyński Waldemar
Tytuł: Burza nad Wiłą. Dziennik 1980-1981
Rok: 2002
wielu lat, i kryzysu gospodarki, spadku jej zdolności do wytwarzania dóbr. W rezultacie gospodarka nie może dźwignąć ciężaru zdobyczy strajkowych z ostatnich miesięcy. To bezlitosny fakt niezależny od tego, jak zasadne były dokonane podwyżki płac i te, o które się walczy. Pogłębiają one dezorganizację gospodarki, której głównym źródłem jest oczywiście arbitralna i absurdalna polityka gospodarcza lat 70. realizowana mimo wielu przestróg.
W wyniku pogarszania się zaopatrzenia rynku następuje zaognienie i radykalizacja nastrojów społecznych. Przyczynia się do tego też fakt, że ciągle nie przedstawiono wiarygodnego wyjaśnienia przyczyn kryzysu. Próżnię, przy ogromnym dziś zapotrzebowaniu na wyjaśnienie, wypełniają diagnozy bez dowodów, za to proste
wielu lat, i kryzysu gospodarki, spadku jej zdolności do wytwarzania dóbr. W rezultacie gospodarka nie może dźwignąć ciężaru zdobyczy strajkowych z ostatnich miesięcy. To bezlitosny fakt niezależny od tego, jak zasadne były dokonane podwyżki płac i te, o które się walczy. Pogłębiają one dezorganizację gospodarki, której głównym źródłem jest oczywiście arbitralna i absurdalna polityka gospodarcza lat 70. realizowana mimo wielu przestróg. <br>W wyniku pogarszania się zaopatrzenia rynku następuje zaognienie i radykalizacja nastrojów społecznych. Przyczynia się do tego też fakt, że ciągle nie przedstawiono wiarygodnego wyjaśnienia przyczyn kryzysu. Próżnię, przy ogromnym dziś zapotrzebowaniu na wyjaśnienie, wypełniają diagnozy bez dowodów, za to proste
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego