Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
zacieśnienia więzi z Europą Zachodnią, przy czym przodować w tym będą nadal Węgry i Polska. Jest też najbardziej prawdopodobne, że te dwa kraje utrzymają swój status przodowników w demontażu instytucji narzuconych przez Związek Sowiecki. W obu krajach powstanie samorządnego społeczeństwa obywatelskiego, nie poddanego skutecznej kontroli komunistów, będzie nadal zwężać zakres arbitralnej władzy politycznej i przyspieszy odbudowę autentycznego życia politycznego. Dlatego oba mogą osiągnąć, przed innymi państwami Europy Wschodniej, zasadniczą linię graniczną między defensywnym, cofającym się, coraz bardziej tolerancyjnym, jednak nadal - w sensie władzy politycznej - monopolistycznym komunizmem a autentyczną pluralistyczną demokracją i prawdziwą swobodą wyboru politycznego.Przekroczenie tej linii będzie trudne. Żaden
zacieśnienia więzi z Europą Zachodnią, przy czym przodować w tym będą nadal Węgry i Polska. Jest też najbardziej prawdopodobne, że te dwa kraje utrzymają swój status przodowników w demontażu instytucji narzuconych przez Związek Sowiecki. W obu krajach powstanie samorządnego społeczeństwa obywatelskiego, nie poddanego skutecznej kontroli komunistów, będzie nadal zwężać zakres arbitralnej władzy politycznej i przyspieszy odbudowę autentycznego życia politycznego. Dlatego oba mogą osiągnąć, przed innymi państwami Europy Wschodniej, zasadniczą linię graniczną między defensywnym, cofającym się, coraz bardziej tolerancyjnym, jednak nadal - w sensie władzy politycznej - monopolistycznym komunizmem a autentyczną pluralistyczną demokracją i prawdziwą swobodą wyboru politycznego.<br><br>&lt;page nr=66&gt;<br><br>Przekroczenie tej linii będzie trudne. Żaden
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego