Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
praktyk macierz użyteczności. Z punktu widzenia statystycznej teorii decyzji różnica ta jest nieistotna: aparatura pojęciowa statystycznej teorii decyzji okazuje się dostatecznie ogólna, by objąć łącznie oba powyższe przypadki.
Spojrzenie na praktykę naukową (ściślej: na wnioskowania indukcyjne) z punktu widzenia teorii decyzji pozwala również ujawnić, co stanowi w tej praktyce element arbitralnej decyzji badacza. Nie jest to kwestia mało ważna. Również i w tym zakresie można się spotkać z poglądem stereotypowym, lecz nietrafnym, wedle którego wyniki doświadczenia wyznaczają konkluzję w sposób - rzec by można - niekontrowersyjny. Ściślej mówiąc: nikt wprawdzie nie kwestionuje tezy, że każde wnioskowanie indukcyjne pociąga za sobą ryzyko, wielu jednak
praktyk macierz użyteczności. Z punktu widzenia statystycznej teorii decyzji różnica ta jest nieistotna: aparatura pojęciowa statystycznej teorii decyzji okazuje się dostatecznie ogólna, by objąć łącznie oba powyższe przypadki.<br> Spojrzenie na praktykę naukową (ściślej: na wnioskowania indukcyjne) z punktu widzenia teorii decyzji pozwala również ujawnić, co stanowi w tej praktyce element arbitralnej decyzji badacza. Nie jest to kwestia mało ważna. Również i w tym zakresie można się spotkać z poglądem stereotypowym, lecz nietrafnym, wedle którego wyniki doświadczenia wyznaczają konkluzję w sposób - rzec by można - niekontrowersyjny. Ściślej mówiąc: nikt wprawdzie nie kwestionuje tezy, że każde wnioskowanie indukcyjne pociąga za sobą ryzyko, wielu jednak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego