Typ tekstu: Książka
Autor: Życiński Józef
Tytuł: Ziarno samotności
Rok: 1997
wynikania logicznego. Po krótkim okresie przejściowej fascynacji bulwersującymi pracami Lyotarda czy Rorty'ego, w pracach życzliwych postmodernizmowi odnajdujemy obecnie wyważoną, krytyczną refleksję nad tymi składnikami dziedzictwa nowożytności, w których wprowadzano nieuzasadnioną merytorycznie apoteozę nauki i techniki, negując implikowane przez nie pojęcia racjonalności, obiektywizmu, absolutnej wartości. Krytyka ta nie upoważnia jednak do arbitralnej apoteozy relatywizmu, irracjonalności czy sytuacjonizmu. Mimo iż w różnych kulturach można spotkać różnorodne oceny nauki i techniki w wersji zainicjowanej przez rewolucję Galileusza-Newtona, to jednak absolutną prawdą pozostaje stwierdzenie, iż urządzenia radiotechniczne lub statki kosmiczne mogą funkcjonować jedynie na gruncie fizyki zainicjowanej przez tę rewolucję, nie będą zaś działać
wynikania logicznego. Po krótkim okresie przejściowej fascynacji bulwersującymi pracami <name type="person">Lyotarda</> czy <name type="person">Rorty'ego</>, w pracach życzliwych postmodernizmowi odnajdujemy obecnie wyważoną, krytyczną refleksję nad tymi składnikami dziedzictwa nowożytności, w których wprowadzano nieuzasadnioną merytorycznie apoteozę nauki i techniki, negując implikowane przez nie pojęcia racjonalności, obiektywizmu, absolutnej wartości. Krytyka ta nie upoważnia jednak do arbitralnej apoteozy relatywizmu, irracjonalności czy sytuacjonizmu. Mimo iż w różnych kulturach można spotkać różnorodne oceny nauki i techniki w wersji zainicjowanej przez rewolucję <name type="person">Galileusza-Newtona</>, to jednak absolutną prawdą pozostaje stwierdzenie, iż urządzenia radiotechniczne lub statki kosmiczne mogą funkcjonować jedynie na gruncie fizyki zainicjowanej przez tę rewolucję, nie będą zaś działać
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego