Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ekologiczne
Rok: 2004
Szkoła nie powinna być miejscem agresywnej reklamy żadnych towarów ani usług. Rozdawanie takich biletów - poprzez nauczycieli! - wszystkim dzieciom w szkole, jest rodzajem niedopuszczalnej presji. Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych a ratyfikowaną przez Polskę w roku 1991, dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko arbitralnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego. (Art.16. ust.1.2). Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że jedynym celem rozdawania zniżkowych biletów jest zysk finansowy, bowiem bilet dla rodzica czy opiekuna jest już odpłatny! Jest to cyniczne i nieuczciwe działanie.
Jednocześnie stwierdzamy, ze rozrywka kosztem zwierząt jest szkodliwym
Szkoła nie powinna być miejscem agresywnej reklamy żadnych towarów ani usług. Rozdawanie takich biletów - poprzez nauczycieli! - wszystkim dzieciom w szkole, jest rodzajem niedopuszczalnej presji. Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych a ratyfikowaną przez Polskę w roku 1991, dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko arbitralnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego. (Art.16. ust.1.2). Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że jedynym celem rozdawania zniżkowych biletów jest zysk finansowy, bowiem bilet dla rodzica czy opiekuna jest już odpłatny! Jest to cyniczne i nieuczciwe działanie.<br>Jednocześnie stwierdzamy, ze rozrywka kosztem zwierząt jest szkodliwym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego