Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
Proces ten jest bardzo skomplikowany we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego przez kryzys ekonomiczny o charakterze systemowym i strukturalnym oraz brak makroekonomicznej równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Powoduje to bardzo głęboką recesję. W poważnym stopniu została ona odziedziczona po poprzednim systemie. Jest głównie wynikiem nieodpowiedniej struktury gospodarczej - wyniku przeforsowania w sposób arbitralny uprzemysłowienia w dużym stopniu autarkicznego, bez liczenia się z kosztami komparatywnymi, opłacalności poszczególnych przedsiębiorstw i całych przemysłów, błędnej lokalizacji i błędów przy określaniu wielkości przedsiębiorstw, materiałochłonności i wyboru techniki. Na całym świecie arbitralnie forsowana industrializacja stworzyła problemy, ale nigdzie nie była przeprowadzona tak bezwzględnie, przy tak wysokim stopniu protekcjonizmu i
Proces ten jest bardzo skomplikowany we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego przez kryzys ekonomiczny o charakterze systemowym i strukturalnym oraz brak makroekonomicznej równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Powoduje to bardzo głęboką recesję. W poważnym stopniu została ona odziedziczona po poprzednim systemie. Jest głównie wynikiem nieodpowiedniej struktury gospodarczej - wyniku przeforsowania w sposób arbitralny uprzemysłowienia w dużym stopniu autarkicznego, bez liczenia się z kosztami komparatywnymi, opłacalności poszczególnych przedsiębiorstw i całych przemysłów, błędnej lokalizacji i błędów przy określaniu wielkości przedsiębiorstw, materiałochłonności i wyboru techniki. Na całym świecie arbitralnie forsowana industrializacja stworzyła problemy, ale nigdzie nie była przeprowadzona tak bezwzględnie, przy tak wysokim stopniu protekcjonizmu i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego