Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
pracy.
Poprzez wyodrębnienie poszczególnych układów uczestnictwa można, po udoskonaleniu niniejszej koncepcji, przystąpić do systemowego badania fenomenu absencji chorobowej. Pierwsza korzyść polega tu na pogrupowaniu czynników absencji w taki sposób, że są one zbliżone do siebie pod względem treści bardziej niż wtedy, kiedy dokonuje się tego na podstawie nazbyt ogólnych i arbitralnych kryteriów. Wykazać to można na prostym przykładzie. W dotychczasowych badaniach podejmowano wielokrotnie problem społecznych uwarunkowań absencji chorobowej. Otóż wydaje się, że klasa zjawisk uznanych za społeczne jest nazbyt szeroka, a przez to niejednorodna. Brak wtedy w miarę jednoznacznego kryterium tego, co społeczne. Ponadto trudno wówczas uzasadnić, dlaczego uwzględnia się jedne
pracy. <br> Poprzez wyodrębnienie poszczególnych układów uczestnictwa można, po udoskonaleniu niniejszej koncepcji, przystąpić do systemowego badania fenomenu absencji chorobowej. Pierwsza korzyść polega tu na pogrupowaniu czynników absencji w taki sposób, że są one zbliżone do siebie pod względem treści bardziej niż wtedy, kiedy dokonuje się tego na podstawie nazbyt ogólnych i arbitralnych kryteriów. Wykazać to można na prostym przykładzie. W dotychczasowych badaniach podejmowano wielokrotnie problem społecznych uwarunkowań absencji chorobowej. Otóż wydaje się, że klasa zjawisk uznanych za społeczne jest nazbyt szeroka, a przez to niejednorodna. Brak wtedy w miarę jednoznacznego kryterium tego, co społeczne. Ponadto trudno wówczas uzasadnić, dlaczego uwzględnia się jedne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego